Novinky
Novinky
Z technických príčin bude GLS služba pozastavená do 25.1.2018. Za pochopenie ďakujeme
OZNAMUJEME, že z technických príčin budú otváracie hodiny e-shopu 02.01.2018 - 05.01.2018 8:00-12:00 hod, platí aj pre osobný odber. Expedovanie balíkov prostrednáctvom zásielkovne bude možné od 8.1.2018.   za pochopenie ďakujeme       ...Viac tu.
POŠTOVNÉ - MOŽNOSTI
UPOZORNENIE: objednávky nemeníme,nedopĺňame,nespájame! DPD kuriér, GLS kuriér - dobierka  NAJRÝCHLEJŠIA forma dodania - odporúčame SLOVENSKÁ POŠTA - balíky prostredníctvom Slovenskej pošty expedujeme 3 x do týždňa /pondelok, streda, piatok/ 1....Viac tu.

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.zlatapriadka.sk , ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť EURO-IN spol. s r.o., so sídlom Nálepkova 7, 977 01 Brezno, IČO: 36056073, zapísaná v OR OS Banská Bystrica s.r.o., vložka číslo 99625/02, e-mail:zlatapriadka@zlatapriadka.sk, tel. 0915 724 228.

Prevádzkovateľ internetového obchodu je plátcom DPH s prideleným IČ DPH: SK2020085232.

Pracovná doba skladu spoločnosti EURO-IN spol. s .o., prevádzkujúca e-shop www.zlatapriadka.sk je

PO-PIA 8:00 – 15:00

(obedňajšia prestávka v čase od 11:30 - 12:30h)

UPOZORNENIE: v tomto čase vás radi vybavíme telefonicky či odpovieme na vaše e-maily. Mimo prevádzkove doby nie sme dostupní telefonicky ani neodpovedáme na e-maily.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, tovar alebo využíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.zlatapriadka.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “kúpiť“, čím produkt je automaticky vložený do košíka. Po ukončení nakupovania kupujúci klikne na “košík”, kde potvrdí svoju objednávku. Po skončení nakupovania si kupujúci zvolí požadovaný spôsob dopravy a platby za tovar. Následne cez políčko „objednať“ kupujúci prejde k samotnej objednávke, kde má znova možnosť prekontrolovať jej obsah a po jej odsúhlasení vyplní údaje potrebné k úspešnému vybaveniu a dodaniu objednávky (osobné a fakturačné údaje, dodaciu adresu, e-mail, telefón, prípadne poznámku k objednávke).

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.zlatapriadka.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.zlatapriadka.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť alebo zrušiť na základe dohody obidvoch zúčastnených strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom jazyku, zrozumiteľnom pre obidve zmluvné strany.

Kupujúci môže zrušiť objednávku do 24 hodín od jej odoslania/uskutočnenia, v prípade, že ešte nebola expedovaná a nebol mu zaslaný e-mail s vystavenou faktúrou, čo značí, že objednávka bola vybavená a následne expedovaná.

Objednávky za základe žiadosti kupujúceho dodatočne nemeníme, nedopĺňame ani nespájame.

V prípade, že objednávka nebude môcť byť kompletne vybavená zo strany predávajúceho /napr. nedostatkom tovaru na sklade/, bude o tom informovaný. Následne po dohode oboch strán bude objednávka upravená, doplnená alebo inak zmenená.

Objednávky preposlané e-mailom na vybavenie spoločnosťou Niťárna Česká Třebová:

- preposlaná objednávka bude prijatá a nahodená do nášho systému

- spacovaná objednávka bude následne poslané e-mailom kupujúcemu na schválenie v PDF formáte spolu s Obchodnými podmienkami nášho e-shopu .

- po potvrdení objendávky kupujúcim bude objednávka vybavené. Od tohoto meomenu plataia medzi kupujúcim a predávajúcim Obchodné podmienky nášho internetového e-shopu.

- objednávky prepoalsné spoločnosťou Niťána Česká Tŕebová budú zaslané LEN kuriérom GLS s formou úhrady dobierka. Vo všetkých ostatných bodoch platia ustanovenia Obhodných podmienok e-shopu www.zlatapriadka.sk

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže zrušiť (stornovať) objednávku do momentu jej samotnej expedície, o ktorej je povinný informovať predávajúceho písomne, stačí e-mailom.

POZOR: Objednávka na dobierku, ktorá bola riadne vybavená a expedovaná a pokiaľ nebola stornovaná písomne alebo e-mailom do doby odoslania z e-shopu www.zlatapriadka.sk, v prípade, že nebude prevzatá kupujúcim a bude vrátená späť predávajúcemu z dôvodu, že kupujúci ju odmietol prevziať, alebo neprevzal v lehote jej uloženia, prípadne zle označil doručovacie údaje, predávajúci bude následne kupujúcemu obratom fakturovať náklady spojené s balením, expedovaním, doručením a vrátením zásielky so splatnosťou 7 pracovných dní.

Kupujúci, ktroý si objednaný tovar neprevezme, je zapísaný na "čiernej listine" a v prípade ďalšej objednávky mu bude tovar poslaný len na základe úhrady predom.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane 20% DPH (dane z pridanej hodnoty) a všetkých ostatných daní. Týka sa to aj cien služieb poskytovaných Slovenskou poštou a.s., účtovaných v súlade so zákonom o DPH č. 222/2004 § 22 odst. 1, 2 v znení.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov za poštovné, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Kupujúci neplatí poštovné pri nákupe tovaru /výška objednávky bez poštovného/ nad 120 €, objednávky budú expedované len na základe platby predom.

Iné zľavy neposkytujeme.

Platobné podmienky

Spotrebiteľ môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovne:

Dodanie v rámci Slovenskej republiky:

  • bankovým prevodom/pri platbe preddom/  pokiaľ objednávka nebude uhradená do 5 dní od prijatia objednávky, bude stornovaná
  • na dobierku/prostredníctvom doručovacej služby Slovenskej pošty/
  • v hotovosti/možné len pri osobnom odbere/

Bankové spojenie: UniCreditBank IBAN SK90 1111 0000 0066 2743 9006

UPOZORNENIE v prípde úhrady prevodným príkazom:

v deň pripísanie úhrady na náš BÚ do 11:30 hod bude Vaša platba zaevidovaná a objednávka následne vybavená. Úhrady pripísané na BÚ po 11:30 hod budú evidované ako úhrady nasledujúceho pracovného dňa.

 

V prípade výmeny/vrátenia tovaru, nás kontaktuje mailom prípadne telefonicky,inak balík nemusí byť prevzatý.

Tento nepoškodený tovar zaslať spolu s vypísaným formulárom (v potvrdení objednávky)Euro-In spol. sr.o., Nálepkova 7, 977 01 Brezno. Bude vám vystavený doklad (splatnosť 14 dní).

Dodacie podmienky

Pri vybavení objednávky predávajúci  následne vystavená faktúru.  Faktúru v rámci šetrenia prírody zasielame v elektronickej podobe s elektronickým podpisom e-mail zadaný v objednávke, a to hneď pri jej vystavení. Následne je vybavená objednávka posunutá na expedovanie a to formou, akú si kupujúci uviedol v objednávke. Súčasťou vybavenej a zabalenej objednávky je aj objednávka v papierovej forme, ktorú predávajúci obdržal od kupujúceho na základe jeho nákupu na našej webovej stránke www.zlatapriadka.sk. Taktúto istú objednkávku kupujúc dostal aj v potrvdzujúcom e-maily po zadaní objednávky.

V prípade, že je tovar na sklade, je expedovaný do 3 pracovných dní. Najrýchlejšia forma dodania je GLS - dobierka.

V prípade, že tovar nie je na sklade, predajca kontaktuje kupujúceho a oboznámi ho s dodacou lehotou pre daný produkt. Po oznámení dodacej lehoty kupujúci vyjadrí svoj záujem alebo nezáujem s dodacími podmienkami objednávky; momentom potvrdenia zo strany kupujúceho vzniká objednávka.

Tovar zakúpený priamo v sklade, bez objednávky prostredníctovm e-shopu neberieme späť ani nevymieňame.

Predávajúci doručí tovar kupujúcemu:

Možnosťou osobného odberu/osobný odber je možný na základe dohovoru medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, v dňoch PO-PIA v čase od 08.00-15.00, platba pri osobnom odbere je možná len v hotovosti, prípadne po dohode predom na BU

Osobný odber si môžete zvoliť  prostredníctvom vytvorenia objednávky cez e-shop. Objednávky (tovar) držíme 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Po prijatí objednávky tovar zbalíme a príde vám e-mail o tom, že si tovar môžete vyzdvihnúť.

 

  • v skladových priestroch prevádzkovateľa internetového obchodu, spoločnosti EURO-IN spol. s r.o., Nálepkova 7, 977 01 Brezno

Prostredníctvom doručovacej služby Slovenskej pošty

  • doporučenou listovou zásielkou na dobierku bez poistenia
  • doporučenou listovou zásielkou 1. triedy alebo 2. triedy bez poistenia /len pri platbe preddom/

Balné spoločnosť neúčtuje pri nákupe nad 5€ bez poštovného. V prípade, že nákup je nižší ako 5€ bez poštovného, kupujúcemu je účtované balné vo výške 0,50€.

Poštovné je účtované na základe platných taríf Slovenskej pošty platné od 1.1.2015. Poštové služby sú fakturované s DPH, v súlade so zákonom c. 222/2004 § 22 odst. 1, 2 v znení.

Možnosti doručovania:

prostredníctvom Slovenskej pošty:

Doručenie 1. triedou bez poistenia do váhy 500 g, dodanie orientačne do 1 pracovného dňa od podania zásielky, platba možná predom alebo na dobierku.

Doručenie 2. triedou bez poistenia do váhy 500 g, dodanie orientačne do 2 pracovných dní od podania zásielky, platba možná predom alebo na dobierku.

Doporučený list 1. trieda

do hmotnosti cena v € dobierka cena v €
 
500 g 2,22 3,06
Doporučený list 2. trieda
do hmotnosti cena v € dobierka cena v €
 
500 g 1,98 2,82
      

Zásielky doručované prostredníctvom Slovenskej pošty expedujeme len PONDELOK, STREDU a PIATOK.

Všetky zásielky s váhou vyššou ako 1 kg doručujeme len /netýka sa formy doručenia Zásielkovňa do 5 kg/ prostredníctvom doručovacej služby GLS,  DPD aj v prípade, že systém zle vygeneroval poštovné.

Zásielky prostedníctovm GLS, DPD doručujememe vo všetkých váhach,  predávjúci expeduje prostredníctvom kuriérskej a doručovacej spoločnosti GLS Slovakia s.r.o.Direct Parcel Distribution SK s.r.o., priamo na adresu doručenia uvedenú v objednávke po telefonickom kontakte. O doručení zásielky prostredníctvom služby GLS  lebo DPD vám bude automaticky vygenerovaný e-mail/sms. Možnosť platby:
  • na dobierku, platba za objednávku prebehne v hotovosti kuriérovi doručovacej spoločnosti GLS Slovakia/DPD
  • najrýchlejšia forma doručenia
  • možnosť platby predom na BU

Cena pre GLS doručenia zásielky bude v nasledovných cenových tarifách

do hmotnosti cena zásielky bez dobierky cena zásielky s dobierkou
500 g 3,27€ 3,87€
1 kg 3,45€ 4,05€
2 kg 3,57€ 4,17€
3 kg 3,69€ 4,42€
5 kg 3,82€ 4,53€
10 kg 4,17€ 4,89€
15 kg 4,65€ 5,37€
20 kg 5,37€ 6,09€
25 kg 5,82€ 6,57€
30 kg 6,57€ 7,29€
40 kg 8,73€ 9,45€

 

 

Cena pre DPD doručenia zásielky bude v nasledovných cenových tarifách

 

do hmotnosti cena zásielky bez dobierky cena zásielky s dobierkou
0-3 kg 3,12€ 3,96€
3-5 kg 3,36€ 4,20€
5-10 kg 3,72€ 4,56€
10-20 kg 4,20€ 5,04€
20-30 kg 4,68€ 5,52€
30-50 kg 6,12€ 6,96€

Prostredníctvom výdajnej služby Zasielkovna.sk

Doručenie zásielok do hmotnosti 5 kg. Výber zásielky je možný na výberných miestach spoločnosti Zasielkovna.sk, zverejnené sú TU.

Upozornenie: doručenie minimálne 4-5 pracovné dni od expedovania.

Ceny doručenia prostredníctvom zásielkovne SLOVENSKO:

do 5 kg bez dobierky /možné len pri platbe predom/ 2,28€
do 5 kg s dobierkou /úhrada priamo vo výbernom mieste/ 2,88€

 

Ceny doručenia prostredníctvom zásielkovne ČECHY:

   
do 5 kg s dobierkou /úhrada priamo vo výbernom mieste/ 3,96 €
 

O odoslaní a putovaní zásielky vás bude Zasielkovna.sk informovať prostredníctvom e-mailu. Po doručení zásielky na vami vybratý Z-point dostanete SMS správu na telefónne číslo uvedené v objednávke o možnosti výberu Vašej zásielky. Súčasťou tejto SMS správy bude aj HESLO /zväčša päť miestny kód z čísel a veľkých písmen abecedy/ potrebný pre vydanie zásielky príslušným Z-pointom.

Zásielky doručované službou Zásielkovňa.sk expedujeme 3 x týždenne. / PONDELOK, STREDA, PIATOK/.

Iné formy doručovania nepreferujeme.

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby spôsobné výrobcom zistené počas trvania záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod. Záručnú dobu si nie je možné zamietať so životnosťou výrobku.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.zlatapriadka.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených poštovných a distribučných nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

POZOR: Objednávka na dobierku, ktorá bola riadne vybavená a expedovaná a pokiaľ nebola stornovaná písomne alebo e-mailom do doby odoslania z e-shopu www.zlatapriadka.sk, v prípade, že nebude prevzatá kupujúcim a bude vrátená späť predávajúcemu z dôvodu, že kupujúci ju odmietol prevziať, alebo neprevzal v lehote jej uloženia, prípadne zle označil doručovacie údaje, predávajúci bude následne kupujúcemu obratom fakturovať náklady spojené s balením, expedovaním, doručením a vrátením zásielky so splatnosťou 7 pracovných dní.

Prevzatie tovaru

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení s doručovateľom; pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

Kupujúcemu spotrebiteľovi je vyššie uvedený postup doporučený, pri jeho nedodržaní však nie je nijak dotknuté právo na uplatnenie reklamácie.

V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

UPOZORNENIE: farby priadze, vlny, gombíkov a ostatného tovaru sa môžu mierne odlišovať od skutočnosti.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak sa na výrobku prejaví výrobná chyba, je nutné tovar reklamovať okamžite a neodkladne po jej zistení. Výrobok dalej nepoužívajte, aby bolo možné určiť pôvod chyby. Ak túto povinnosť nesplníte, nebude možné reklamáciu uznať.Pri uplatnení reklamácie kupujúci uvedie, akým spôsobom bol tovar používaný a uskladňovaný.

V príade nespokojnosti tovaru (farba,hrúbka...) a jeho výmene nás kontaktujte mailom, kde vám bude zaslaný výmenný/reklamačný formulár.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom chyby a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho (pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho aj telefonicky alebo e-mailom).

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na zlatapriadkavzlatapriadka.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na  http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitels

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

EURO-IN spol. s r.o.

Nálepkova 7

977 01 Brezno

e-mail: zlatapriadka@zlatapriadka.sk

tel. 0915 724 228

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je v zmysle zákona č. 118/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov platný od 1.4.2006, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho:

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mail: zlatapriadka@zlatapriadka.sk . Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na požiadanie.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č. : , 048/412 49 69; 048/415 18 71; fax. č.: 048/4124 693, email: bb@soi.sk

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.zlatapriadka.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.11.2015.